Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП - ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД.

Проект и главна цел:  BG16RFOP002-2.101-0225

 

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.


Бенефициент: ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД

Обща стойност: 71304.41
 
Начало: 27.07.2021 г.
Край: 27.10.2021 г.

Сподели