Осигуряване на оперативен капитал в подкрепа за българските средни педприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проект и главна цел:  BG16RFOP002-2.077-0618

Осигуряване на оперативен капитал в подкрепа за  българските средни педприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19 и стабилностна работните места.

Бенефициент: ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.

Сподели